Vision : PT ผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ

"สำหรับ PT เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึงเพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ"

          บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักว่าบุคลากรในทุกหน่วยงานและทุกตำแหน่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่ายนโยบายในการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานที่บริษัทได้วางแผนไว้จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความสามารถอย่างครบถ้วนในงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรเติบโตในแต่ละสายอาชีพ

      และปัจจุบัน บริษัทได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Creating PTG Way) ให้แข็งแกร่ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนาองค์กร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศอย่างแท้จริง

 

 Please Download Application Form and send apply to : recruitment@pt.co.th  

Browse Jobs (97 vacancies) FirstPrev123Last per page
Job ID Job Title Sort Job Company Posted Date Sort Expire Date
J-00242 Training Section Manager บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ( ประจำ สำนักงานใหญ่) 24/05/2017 31/07/2017
J-00243 เจ้าหน้าที่เอกสารประกันภัย/ทะเบียน/ภาษี สระบุรี 18/05/2017 31/07/2017
J-00240 Senior Planning and Transport System Section Manager สระบุรี 17/05/2017 31/07/2017
J-00241 Human Resorce Officer บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ( ประจำ สำนักงานใหญ่) 17/05/2017 31/07/2017
J-00219 GPS System administrator Staff ชลบุรี 15/05/2017 31/07/2017
J-00135 Minimart Casheir นครสวรรค์ 02/05/2017 30/06/2017
J-00136 Minimart Casheir พระนครศรีอยุธยา 02/05/2017 30/06/2017
J-00137 Minimart Casheir กรุงเทพและปริมณฑน 02/05/2017 30/06/2017
J-00141 ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด - จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 02/05/2017 30/06/2017
J-00142 ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด - จังหวัดลำปาง ทั้งหมด 02/05/2017 30/06/2017
FirstPrev123Last per page